รหัสสินค้า: R371    ชื่อสินค้า: Sencer เตือนผ้าเบรค
ประเภท: อะไหล่ใหม่
รองรับรุ่น : E36
รายละเอียด: ตัวนี้จะขาดตอนผ้าเบรคหมด พอไปเปลี่ยนผ้าเบรคแล้ว สายเส้นนี้จะใช้การไม่ได้
ถ้าไม่เปลี่ยน ไฟเตือนผ้าเบรคจะโชว์ตลอดจ้า
รายละเอียด:
ราคา: 420 บาท

www.bmcnx.com

รูปอื่นๆ

Comment
Name :
Details :
Captcha : CAPTCHA ImageReload Image
Key :